Swetterhage

Op Swetterhage in Zoeterwoude wonen, werken en recreëren ruim driehonderd cliënten met een verstandelijke beperking. Swetterhage ondergaat een langlopende metamorfose waar Kokon al jaren bij betrokken is. Het project startte voor Kokon in 2003 met een stedenbouwkundig plan.

Nieuwbouw van woningen en activiteitencentra gaan er nu voor zorgen dat het instellingsterrein weer helemaal aansluit bij de wensen en eisen van de cliënten van nu. Het moet een veilig terrein worden waarbij ontmoeting met de verschillende bewoners in een gemoedelijke sfeer op het middenterrein mogelijk gemaakt wordt. Het nieuwbouwproces is in fasen opgedeeld. 

In fase 1a zijn op de plaats van het voromalige voetbalveld acht nieuwe woningen met elk zes tot acht appartementen voor in totaal 52 cliënten verrezen. Dit is een onderdeel van het stedenbouwkundig plan dat Kokon eerder maakte. Daarnaast ontwikkelde Kokon het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor het gebied.

Fase 1b bestond uit het ontwerpen van meerdere multifunctionele woon- en verblijfsgebouwen voor cliënten, diverse facilitaire gebouwen en een sportgebouw inclusief zwembad.

Fase 2 bestaat uit huisvesting van 80 cliënten, verdeeld over 4 gebouwen, gebouwen voor dagbesteding voor 36 volwassen en 30 kinderen en jong volwassen cliënten.

De 72 cliënten voor fase 3  worden ondergebracht in 2 identieke gebouwen. De gebouwen zijn 2-laags opgezet met een dakopbouw waarin de installaties zijn gepositioneerd.

Locatie Zoeterwoude
Opdrachtgever Gemiva SVG Groep
Team
Süleyman Özbek bureaumanager / architect
Alwin Hirschfeld bim-modelleur
Ron Van Leeuwen directeur/ architect / stedenbouwkundige