Hooghkamer behaalt duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel

13-10-2021

Met trots kondigt Kokon aan het duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel te hebben ontvangen voor fase 3 van nieuwe woonwijk Hooghkamer. Kokon ontwierp hiervoor het stedenbouwkundig plan in de vorm van de wijk Singels. Ook ontwierpen we de buurt De Wals en het luxe appartementencomplex De Plantage. Eerder werd de buurt Sonate in de wijk Dorp ook al door Kokon ontworpen.

Samen met Van der Hulst Bouwbedrijf en Heijmans hebben wij nagestreefd om bij de gebiedsontwikkelings- en bouwactiviteiten de natuurlijke leefomgeving te verbeteren. Zo is er bij Hooghkamer voor gezorgd dat de biodiversiteit verbeterde en er een klimaatadaptieve wijk ontstond. De realisatie is omstreeks 2012 begonnen en de laatste van in totaal 882 woningen worden begin 2022 gebouwd. Voor de derde en laatste fase van Hooghkamer ontvingen Kokon, partnerbedrijven en de gemeente uit handen van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en tv-tuinman het welverdiende duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel. Hooghkamer bereikte maar liefst het één-na-hoogst mogelijke label, een B. 

Lodewijk Hoekstra complimenteerde de ontwikkelaars en de gemeente met dit behaalde resultaat. “Het is een zoektocht en leerproces geweest, dat concrete mooie resultaten heeft opgeleverd. Zo zijn in de wijk allerlei natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd, zoals 78 zwaluwkasten en ruim 2 kilometer natuurvriendelijke oevers. Gekozen is voor een variatie aan inheemse boomsoorten en biodiverse beplanting. Ook is goed rekening gehouden met een klimaatadaptieve waterhuishouding, het beperken van hittestress en zijn duurzamere materialen in de openbare ruimte gebruikt. We hebben tuinworkshops gegeven om kopers te inspireren het gedachtengoed van de openbare ruimte ook in hun tuinen voort te zetten.”

Het NL Gebiedslabel maakt duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en inzichtelijk en beoordeelt deze op onafhankelijke wijze. Het staat onder toezicht van een Wetenschappelijke Raad van Advies. Het NL Gebiedslabel is een initiatief van tv tuinman Lodewijk Hoekstra en landschapsontwerper Nico Wissing, die hiervoor de organisatie NL Greenlabel oprichtten. Door middel van 7 hoofdindicatoren en maar liefst 21 subindicatoren wordt een ontwerp getoetst op het gebruik van duurzame materialen, de omgang met biodiversiteit en landschappelijke waarden, bodem en water, mobiliteit en gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop wordt geborgd dat een duurzame omgeving in de toekomst duurzaam in stand wordt gehouden. Het NL Gebiedslabel geeft tevens invulling aan meerdere ‘Sustainable Development Goals’, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Het NL Gebiedslabel wordt in Nederland meer en meer omarmd als instrument bij uitstek om op een gerichte manier te komen tot gezonde en duurzame leefomgevingen.