Circulaire Architectuur

Circulaire Architectuur

Kokon heeft een naam waarmee onze voorliefde voor circulariteit niet beter tot uiting kon komen. We vinden onszelf continue opnieuw uit zodat we onze vleugels nog verder uit kunnen slaan. 

Circulair bouwen is een van de onderwerpen waar we ons voor inzetten. De aarde is niet van ons en we mogen hem niet uitgeput achterlaten. Die open deur kennen we met zijn allen.

Waar de expertise en interesse van Kokon vooral in beeld komt, is het speelveld van materialen die (in de toekomst) uit hun eigen as herrijzen versus een optimaal comfort voor de bewoners en gebruikers van onze gebouwen. 

Het comfort staat echt voorop. Circulariteit is een middel om dat te bereiken. Zeker geen doel op zich, maar niet minder nastrevenswaardig. Concreet houdt dat voor ons in dat we onze kennis en kunde graag gebruiken om gebouwen vanzelf te laten functioneren. Zonder overbodige machines. Daarvoor is een gebouw dat kan ademen een logische keuze. Zelfademende dampopen gebouwen zijn echt de heilige graal van het bouwen. Heel gezond en prettig, maar ook uiterst serieus qua bouwfysica en detaillering. Kokon heeft de expertise om met circulaire materialen (die praktisch allemaal ademend zijn) gebouwen met een hoge gezondheidsfactor te realiseren.

Neem gerust contact met ons op en vraag naar architect Henk Middelkoop.