Zorgbouw

De hervormingen in de zorg, die het kabinet de komende jaren doorvoert, bieden kansen voor de bouwsector. De vraag zal sterk wijzigen en er ligt een kans om daarop in te spelen. De verwachting is dat de komende jaren onder andere meer behoefte zal zijn aan gelijkvloerse woningen met zorgmogelijkheden direct in de buurt.

Ouderen en gehandicapten krijgen ook meer inspraak in het toekomstige aanbod en zo ontstaat een diversiteit aan mogelijkheden. De rol van de architect wordt mede hierdoor de komende jaren steeds belangrijker. Aan het begin van de ontwerpfase moet al rekening gehouden worden met en ingespeeld worden op de wensen van de eindgebruiker. Kokon gelooft in deze participatievormen en heeft veel ervaring gedaan in het organiseren van participatietrajecten.