Zorgbouw

Kokon heeft veel ervaring met zorgbouw voor de langdurige zorg. Zo zijn wij architect van de transformatie van het Gemiva instellingsterrein Swetterhage waarvoor wij het stedenbouwkundig plan, maar ook nieuwbouw van de woningen en activiteitencentra hebben ontworpen. Verder werkt Kokon momenteel aan appartementencomplex Havenveste met zorgappartementen en allerlei aanvullende faciliteiten. Wij hebben de ambitie om voor iedereen een waardig thuis te ontwerpen dat zo aangepast en toch zo gewoon mogelijk is.

De hervormingen in de zorg, die het kabinet de komende jaren doorvoert, bieden kansen voor de bouwsector. De vraag is sterk gewijzigd en daar moet op worden ingespeeld door de architect. De verwachting is dat de komende jaren onder andere meer behoefte zal zijn aan gelijkvloerse woningen met zorgmogelijkheden direct in de buurt.

Ouderen en mensen met een beperking krijgen ook meer inspraak in het toekomstige aanbod en zo ontstaat een diversiteit aan mogelijkheden. De rol van de architect wordt mede hierdoor de komende jaren steeds belangrijker. Aan het begin van de ontwerpfase moet al rekening gehouden worden met en ingespeeld worden op de wensen van de eindgebruiker. Kokon gelooft in deze participatievormen en heeft veel ervaring gedaan in het organiseren van participatietrajecten.